Українсько-туркменський культурно-освітній центр-осередок міжкультурної комунікації

Вже декілька років міцні академічні й дружні зв’язки об’єднують Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини з Туркменістаном. З кожним роком кількість іноземних студентів, які навчаються в нашому університеті, зростає.

29 листопада 2016 року в УДПУ імені Павла Тичини відбулось урочисте відкриття  як осередку освітнього, культурного та наукового співробітництва.

Особливою традицією нашого університету стали численні заходи, які упродовж усього року роблять позанавчальне життя студентів яскравим та насиченим. Силами центру та студентського активу організовується ряд культурно-освітніх заходів для туркменських студентів: відзначення Новруз Байраму, Курбан Байраму, святкування Дня Незалежності та Дня нейтралітету Туркменістану тощо. Кожен з таких заходів є цікавим та пізнавальним, адже учасники від щирого серця прагнуть поділитися з гостями своєї культурою, традиціями і талантами.

З метою залучення іноземних студентів до системи культурних і духовних цінностей, історичної спадщини та традицій українського народу в на базі Українсько-туркменського культурно-освітнього центру проводяться й різноманітні заходи, які відтворюють національні українські свята.

Одним з найважливіших завдань, які стоять перед Українсько- туркменським культурно-освітнім центром є розвиток науково-дослідницької діяльності туркменських студентів, що передбачає:

  1. Організацію навчально-наукових семінарів та круглих столів з метою залучення туркменських студентів до наукової роботи.
  2. Залучення студентської молоді до участі у написанні наукових статей для публікації у міждисциплінарному науковому збірнику «Вісник Українсько-туркменського культурно-освітнього центру».

Так, у 2019 році до наступного видання «Вісника Українсько- туркменського культурно-освітнього центру» одноосібно та у співавторстві туркменськими студентами подано 55 тез доповідей.

  1. Організацію роботи наукового гуртка «Формування міжкультурної комунікації студентської молоді» на базі Центру.
  2. Надання методичної допомоги та наукових консультацій туркменським студентам під час підготовки статей, ІНДЗ, курсових та кваліфікаційних робіт.
  3. Підготовку студентів з Туркменістану до виступів на конференціях різного рівня.
  4. Залучення студентів-іноземців до активної діяльності у наукових гуртках та проблемних групах на факультетах університету.

Вагому роль в роботі Українсько-туркменського культурно-освітнього  центру виконує студентський актив, який займається розробкою пропозицій щодо підвищення та оцінки якості освітнього процесу, сприяє реалізації суспільно значимих молодіжних, адміністративних, освітніх, наукових, культурно-масових та творчих ініціатив.

Серед завдань роботи Центру вагоме місце посідає надання додаткових освітніх послуг у сфері вивчення студентами-громадянами Туркменістану української мови та писемності. Організовані на базі Центру курси сприяють адаптації іноземних студентів до освітнього та мовно-культурного середовища, в якому їм протягом декількох років доведеться навчатися і проживати. Протягом шести місяців здобувачів вищої освіти з Туркменістану навчають спілкуватися й писати  країнською мовою найдосвідченіші викладачі факультету української філології.

У зв’язку з тим, що в університеті навчається близько трьохсот іноземних громадян, питання міграційного законодавства є першочерговим завданням для вирішення як на рівні легалізації їх перебування на території України, так і на рівні їх освітньої діяльності. Тому на базі Українсько- туркменського культурно-освітнього центру систематично відбуваються зустрічі іноземних студентів з представниками Уманського РВ УДМС України в Черкаській області для проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в  міграційній сфері.

Перебуванням та навчанням туркменських студентів в УДПУ імені Павла Тичини разом із Центром опікується відділ по роботі з іноземними студентами, декани та заступники деканів по роботі з іноземними студентами факультетів, на яких здійснюється їх підготовка.

На період введення карантинних заходів студенти не лише навчаються дистанційно, а й щоденно фахівцями Центру, відділу по роботі з іноземними студентами та заступниками деканів проводиться моніторинг стану їхнього здоров’я та інформування щодо особливостей карантину. З метою активізації роз’яснювальної роботи серед іноземних студентів щодо дотримання правил карантину та гігієни з метою запобігання поширення коронавірусу COVID-19 було створено групу у веб-сервісі ІMO, в якій щоденно публічно надається відповідна інформація, а також відповіді в особистих повідомленням усім, хто потребує допомоги у вирішенні будь-яких питань.

Задля популяризації діяльності Українсько-туркменського культурно-освітнього центру, надання студентам необхідної інформації, налагодженнязв'язків із центрами закладів вищої освіти, які також здійснюють підготовкутуркменських студентів, створено сайт УТКОЦ УДПУhttps://utcec.udpu.edu.ua/ та групу у соціальній мережі Фейсбукhttps://www.facebook.com/groups/875358372820267/, де систематичнопублікується актуальні дані щодо проведення наукових, освітніх та виховнихзаходів, повідомлення щодо запланованих подій та термінові оголошення.

Запрошуємо усіх бажаючих долучатися до нашої спільноти!