Консультація з наукової роботи для написання статей до Вісника Українсько-туркменського культурно-освітнього центру

За ініціативи завідувача відділу по роботі з іноземними студентами Ремезовською Н.М. та директора Українсько-туркменського культурно-освітнього центру Лаврика О.Д. відбулася зустріч з іноземними студентами.

Завідувач відділу по роботі з іноземними студентами Надія Ремезовська наголосила на тому, що першочерговим завданням студентів є формування кваліфікаційних навичок з обраної спеціальності, а відповідно – систематичне відвідування занять та високий рівень підготовки до практичних і лабораторних занять, використання новітніх технологій.

В контексті студентської наукової діяльності директор Українсько-туркменського культурно-освітнього центру Олександр Лаврик повідомив, що іноземні студенти мають прекрасні можливості видрукувати свої наукові доробки у Віснику Українсько-туркменського культурно-освітнього центру.