Інформація для іноземних студентів

92607181Іноземні громадяни, що приїздять в Україну на навчання, можуть зіштовхнутись з різноманітними труднощами. Адміністрація, міжнародний відділ та Українсько-туркменський культурно-освітній центр Уманського державного педагогічного університету завжди зробить усе можливе, щоб допомогти студентам у вирішенні цих труднощів.Наполегливо рекомендуємо студентам ознайомитись із запропонованою інформацією. Ми сподіваємося, що вона допоможе Вам уникнути несподіванок та ускладнень під час навчання в університеті.

Ви повинні пам’ятати, що усім іноземним студентам слід дотримуватися законів України, правил та статуту університету.

Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

Прийом іноземців і осіб без громадянства здійснюється університетом відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу.

Правила прийому на 2017-2018 навчальний рік

Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (посилання: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17), постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (посилання: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/136-93-%D0%BF) (із змінами) та наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.2013р №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» (посилання: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2004-13).

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загально-державними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання на підставі напрямків Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

Правила та академічні вимоги, яких слід дотримуватись іноземним громадянам

Запорука успішного навчання

Іноземні громадяни повинні регулярно відвідувати заняття, вчасно робити домашнє завдання, займатися спортом, проводити час на свіжому повітрі, відпочивати та брати активну участь в культурному житті університету.

Обов’язковим для студентів є навчання вдома, відвідування мовних практикумів та консультування з професорами та лекторами на заняттях.

Студенти повинні дотримуватися свого розкладу, ніколи не пропускати занять без поважної причини та не запізнюватися. Кожен студент має знати, що регулярна старанна академічна робота протягом року набагато полегшить підготовку до екзаменів та збереже його час. Будь-який студент, який пропустив 20% або більше академічних годин без поважної причини, обов’язково матиме труднощі із закінченням курсу або навіть може бути відрахований з університету.

Студенти, що пропускають заняття без поважної причини або не дотримуються правил під час занять або в гуртожитку, є відповідальними за порушення правил університету.

Заняття починаються та закінчуються за розкладом. Тривалість занять 90 хвилин. Після кожного 90-то хвилинного заняття є перерва. Студенти мають ознайомитися з розкладом перед початком занять. Під час занять студенти не повинні відвідувати деканат або відділ, їдальню та ін. Студенти можуть консультуватися зі своїми викладачами протягом та після занять.

Успішність студентів визначається за результатами тестових завдань, лабораторної та індивідуальної роботи, отриманих заліків та зданих екзаменів.

Приймати екзамени дозволено після здачі всіх обов’язкових тестів, лабораторних та консультацій. Під час сесії студенти здають екзамен з російської (української) мови (письмовий та усний) та заліки по всім іншим предметам.

Дбайливе ставлення до навчального обладнання та власності університету

Студенти повинні дбайливо ставитися до книжок, обладнання та меблів університету, тримати в чистоті територію, аудиторії та робоче місце.

На лабораторних або практичних заняттях студент повинен чітко дотримуватися всіх інструкцій та розпоряджень завідуючого лабораторією або лаборанта.

Включення або запуск будь-якого обладнання дозволені лише після дозволу викладача або лаборанта.

Якщо Вас затримала поліція

Поліцейські можуть зупинити Вас на вулиці та попросити показати паспорт або студентський квиток. Якщо Ваш паспорт взяли для реєстрації, Ви отримаєте тимчасовий документ з фото, який засвідчує особу. Поліція має право затримати Вас лише на 2 години для з’ясування певних питань, лише у тому випадку якщо Ви не маєте ніякого документа, який би засвідчував особу.

Якщо ж Вас затримали, попросіть подзвонити до університету, гуртожитку, викладача.

Ми бажаємо Вам уникнути небажаних проблем.

Адміністрація університету